Met elkaar in beweging komen voor een duurzame toekomst. 

Energie coöperaties

Ondernemers

VvE

Coöperaties

Ons verhaal

Beweging in energie

Gooi op Groen is ontstaan vanuit de eigen ambities en passie van de drie oprichters om aan een fossiel-vrije toekomst te bouwen. We vonden dat het anders moest en hebben een gezamenlijke droom om via onze manier van werken concrete opgave te realiseren voor een leven zonder olie, steenkool en gas en daarmee de hoge CO2-uitstoot te reduceren. We werken samen met iedereen die wil werken aan deze gezamenlijke droom.

Het staat voor Gooi op Groen als een paal boven water dat het anders moet. Het tempo zal de komende jaren flink omhoog moeten gaan om gebouwen en woningen te verduurzamen.   Slimme energiecombinaties, bewonersinitiatieven en buurcoöperaties ontstaan en vormen nieuwe energie-gemeenschappen van burgers, boeren en lokale bedrijven.

Onze Missie

Professionele ondersteuning bieden aan organisaties, instanties en bedrijven. Om gezamenlijk met regionale partners de individuele of collectieve gestelde energietransitie doelstellingen te realiseren.

Onze Visie

In het Gooi ligt op het over grote deel van de bedrijfsdaken geen zonnepanelen. Dat betekent niet dat ze hier ook vanzelfsprekend geïnstalleerd kunnen worden! Er kunnen verschillende technisch, financiële en juridische obstakels zijn waar naar gekeken moet worden. Voor ieder van deze obstakels heeft Gooi op Groen een oplossingsrichting beschreven.

Samen met u zetten wij het Gooi op Groen

Ambitie is dat we als bewoners, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties de energietransitie en de voorzieningen daarvoor zien als een gezamenlijke opgave en integreren in onze omgeving.

Samenwerking

Gooi op Groen is een servicecentrum dat ondersteuning biedt aan organisaties, instanties, gemeentes, coöperaties en bedrijven. Zij adviseert en realiseert energie transitie projecten. Door een goede intensieve samenwerking met alle betrokken spelers worden mooie successen behaalt.

Energietransitie

Welke stappen moeten er worden genomen om onze duurzaamheidsdoelstellingen in regio Gooi en Vechtstreek te halen, gaan we dat wel halen en wat moeten we ervoor doen?

wat wij doen

Gebiedsverkenning, Persoonlijk contact, Quick scan en project verkenning, Netwerkbijeenkomsten

neem contact op

Vul onderaan je gegevens in en we nemen snel contact met je op

bel ons

06 20 35 11 31

Locatie

Gooi op Groen

Hazenest 19

1241 HZ Kortenhoef

Email

info@gooiopgroen.nl